West Palm Beach năm 1987

Họp khóa đầu tiên

Sau một thời gian dài kết hợp qua liên lạc và cùng hướng về các bạn đồng khóa c̣n trong lao tù cộng sản, các bạn Florida mời họp khóa đầu tiên tại nhà bạn Phạm ngọc Thạnh ở thành phố West Palm Beach vào ngày 27 tháng 11 năm 2007

- Bạn Đào Thanh Minh và Phu Nhân đến vào chiều ngày 25 tháng 11

- Bạn Trương văn Minh và Nguyễn hữu Trí đến vào buổi trưa ngày 26 tháng 11

- Bạn Trang văn Ba, Nguyễn văn Cao, Phạm duy Ái Việt đến vào buổi chiều

- Bạn Nguyễn như Lâm, Lạc minh Châu, Bùi văn Lư, Nguyễn đ́nh Thọ, Phạm văn Hải đến vào buổi tối

Ba anh  Vàng huy Liễu, Lư hải Vinh và Phạm ngọc Thạnh cùng anh em gặp nhau hàn huyên thân mật, lần đầu tiên gặp nhau khá đông trên xứ người.

Sáng ngày 27 tháng 11 tùy quyền, thăm bờ biển Wast Palm Beach  và Lake North Beach.

Sau buổi cơm tối thân mật, anh em đă họp và đề cập một số vấn đề:

- Bầu Ban Chấp Hành Khóa

    Đại Diện khóa: Bạn Nguyễn như Lâm được đa số bỏ phiếu kín tín nhiệm (9/14)

    Thư kư: Bạn Nguyễn đ́nh Thọ

    Thũ quỹ: Bạn Lư hải Vinh 

    Đại diện miền Đông: Lư hải Vinh

    Đại diện miền Trung: Đào thanh Minh

    Đại diện miền Tây: sẽ về Cali thông báo, bầu và cho biết sau, hạn cuối ngày 28 tháng 11, 1987

  Nhiệm kỳ của BĐD khóa là 2 năm. Sẽ bầu lại, BĐD củ và mới sẽ bàn giao vào kỳ họp khóa 2 năm tới.  Tất cả đồng ư vào năm 1989 về họp ở California, nếu ờ Bắc Cali sẽ vào tháng 7, Nam Cali sẽ vào tháng 12 và trừ bị họp ở Washington vào tháng 7

Nhật tu danh sách khóa ờ hải ngoại và Việt Nam. Các bạn khóa 22 ở Hoa Kỳ nếu di chuyển chổ cư trú xin thông báo cho biết ngay.

 - Thể thức giúp đở các bạn ở lại Việt Nam

    Nguyễn chí Mai và Trần châu Giang đại diện, gởi quà hay tiền tùy theo, hai lần trong một năm

- Thể thức giúp đở các bạn tại các trại tỵ nạn

   Có thể gởi tiền, tài liệu hướng dẫn, bảo lănh. Bạn Lâm sẽ thực hiện tài liệu hướng dẫn và gửi đến các cựu SVSQ khóa 22 tại các trại tỵ nạn

- Thể thức giúp đở các bạn đang túng thiếu trong giai đoạn đầu nơi xứ lạ.

   Tất cả đồng ư yểm trợ mỗi cựu SVSQ mới tới sẽ nhận 200 đô la do thũ quỹ của khóa trích quỹ gởi. Hiện tại là hai bạn Trương văn Minh và Giang văn Nhân.

- Việc gây quỹ cho khóa

   Anh em hiện diện tán thành giao cho bạn Nguyễn văn Cao sẽ tổ chức khiêu vũ với danh nghĩa gây quỹ cho khóa 22. Anh Đại Diện khóa Nguyễn mhư Lâm sẽ gởi văn thư tới các Niên Trưởng tại California để xin ủng hộ về mặt tinh thần và thông báo cho các cựu SVSQ các khóa khác.

  Về căn bản cho khóa, các bạn tại hải ngoại sẽ góp 15 đô la cho mỗi tam cá nguyệt, bắt đầu từ đệ nhất tam cá nguyệt năm 1988.

- Quỹ hiện tại

   Cho tới ngày hôm nay (kể luôn số tiền mới đóng góp) là 900 đô la

 Buổi họp chấm dứt vào lúc 11 giờ 30 đêm ngày 27 tháng 11 năm 1987

 

             Thư kư                                                                     Đại Diện Khóa

         Nguyễn đ́nh Thọ                                                          Nguyễn như Lâm

 

    Đại Diện miền Đông                      Đại diện miền Trung                     Đại diện miền Tây          

     Lư hải Vinh                                     Đào thanh Minh                            Phạm duy Ái Việt

 

 

 
E-mail the Webmaster with questions or comments about the Web site