CHỈ HUY TRƯỞNG

   ại t Lm quang Thơ     1965-1966

ại t ổ ngọc Nhận 
1966-1968

 

LIN ON TRƯỞNG - TRUNG ON TRƯỞNG

Thiếu t Nguyễn b Thịnh

Thiếu t L duy Chất

 

TIỂU ĐON 1 SVSQ 

Sỉ Quan Cn Bộ Tiểu on Trưởng:  

   ại y Trần Mộng Di

       ại ội A

       ại ội B

       ại ội C

       ại ội D

 

TIỂU ĐON 2 SVSQ

     Sỉ Quan Cn Bộ Tiểu on Trưởng:  

   ại y Phạm Quang Mỹ

       ại ội E

       ại ội F

       ại ội G

       ại ội H

 

                              

      

 

      

 

 

 

                             Mọi tin tức, bi vở muốn post trn wesite xin email  bixitrum@yahoo.com                  

 

 

E-mail the Webmaster with questions or comments about the Web site